Search
Close this search box.

EL DRET A LA LEGÍTIMA A CATALUNYA

  • Què és el dret a la legítima?

El dret a la legítima és un dret que preveu l’ordenament  civil i consisteix en aquella porció de l’herència que la llei assigna de manera obligatòria a uns certs familiars, independentment dels hereus designats pel causant. Son els anomenats “hereus forçosos”.

La finalitat que persegueix el dret a la legítima és evitar que se’ls deixi en una situació desfavorable.

  • Quant és la legítima?

A Catalunya, la quota de la legítima consistirá en UNA QUARTA PART de l’herència, dividida entre els legitimaris que corresponguessin de conformitat amb l’anterior.

  • Qui té dret a la legítima a Catalunya?

A Catalunya, el dret a la legítima correspondrà o bé als DESCENDENTS o bé als PROGENITORS, de conformitat amb les següents circumstàncies:

1. En primer lloc, la legítima correspondrà als fills i filles de la persona difunta.

En cas de defunció, desheretament, indignitat o absència d’algun d’ells, operarà l’anomenat “derecho de representación” mitjançant el qual el dret a la legítima passarà a favor del descendent en la quota que li correspondria al primer.

2.  En cas que la persona difunta no tingués descendents que li hagin sobreviscut, el dret a la legítima correspondrà als progenitors de la persona difunta morta per meitat.

Si només sobreviu un progenitor, o la filiació només està determinada respecte a un progenitor, li correspon el dret a la legítima a aquest progenitor de forma íntegra.

Si un progenitor ha estat desheretat justament o declarat indigne, la legítima correspon només a l’altre progenitor i li correspondrà la quota de legítima fent número el progenitor desheretat o declarat indigne. És a dir, no acreix la totalitat al progenitor legitimari.

No correspondrà als progenitors, en cas de que la persona difunta sí tingués descendents però aquests haguessin estat desheretats justament o declarats indignes.

A diferència del dret espanyol, a Catalunya el cònjuge o parella no tindrà mai dret a la legítima.

  • ¿Tinc legítima si soc hereu o hereva?

Únicament et correspondrà la teva part de legítima si amb el que reps com a hereu o hereva a través de l’herència, no es cubreix la teva quota com a legitimari / a.

És a dir, si la quota de legítima que et correspon és de 10.000.-€, però com a hereva has rebut 100.000.-€, no podràs reclamar res; en canvi, si la quota de legítima que et correspon és de 10.000.-€ i com a hereva has rebut 8.000.-€, podràs reclamar el que et queda per cobrir la quota de la legítima – 2.000.-€ -.

En cas de renúncia a l’herència, s’entén que es renúncia a la legítima.

No obstant, cada família és un món, i el dret successori contempla multitud de casuístiques i excepcions que hauran de tenir-se en compte en cada cas. Per aquest motiu, és important comptar amb l’experiència d’un especialista en el dret sobre les herències perquè pugui estudiar amb exhaustivitat el teu cas.

 Des de VERNER ADVOCATS, tenim una àmplia experiència en el dret sobre les herències i les reclamacions de legítima. ¿Creus que ets legitimari d’una herència o algú t’està reclamant la seva legítima? No dubtis en consultar prèviament els teus dubtes!

  • Què és el dret a la legítima?

El dret a la legítima és un dret que preveu l’ordenament  civil i consisteix en aquella porció de l’herència que la llei assigna de manera obligatòria a uns certs familiars, independentment dels hereus designats pel causant. Son els anomenats “hereus forçosos”.

La finalitat que persegueix el dret a la legítima és evitar que se’ls deixi en una situació desfavorable.

  • Quant és la legítima?

A Catalunya, la quota de la legítima consistirá en UNA QUARTA PART de l’herència, dividida entre els legitimaris que corresponguessin de conformitat amb l’anterior.

  • Qui té dret a la legítima a Catalunya?

A Catalunya, el dret a la legítima correspondrà o bé als DESCENDENTS o bé als PROGENITORS, de conformitat amb les següents circumstàncies:

1. En primer lloc, la legítima correspondrà als fills i filles de la persona difunta.

En cas de defunció, desheretament, indignitat o absència d’algun d’ells, operarà l’anomenat “derecho de representación” mitjançant el qual el dret a la legítima passarà a favor del descendent en la quota que li correspondria al primer.

2.  En cas que la persona difunta no tingués descendents que li hagin sobreviscut, el dret a la legítima correspondrà als progenitors de la persona difunta morta per meitat.

Si només sobreviu un progenitor, o la filiació només està determinada respecte a un progenitor, li correspon el dret a la legítima a aquest progenitor de forma íntegra.

Si un progenitor ha estat desheretat justament o declarat indigne, la legítima correspon només a l’altre progenitor i li correspondrà la quota de legítima fent número el progenitor desheretat o declarat indigne. És a dir, no acreix la totalitat al progenitor legitimari.

No correspondrà als progenitors, en cas de que la persona difunta sí tingués descendents però aquests haguessin estat desheretats justament o declarats indignes.

A diferència del dret espanyol, a Catalunya el cònjuge o parella no tindrà mai dret a la legítima.

  • ¿Tinc legítima si soc hereu o hereva?

Únicament et correspondrà la teva part de legítima si amb el que reps com a hereu o hereva a través de l’herència, no es cubreix la teva quota com a legitimari / a.

És a dir, si la quota de legítima que et correspon és de 10.000.-€, però com a hereva has rebut 100.000.-€, no podràs reclamar res; en canvi, si la quota de legítima que et correspon és de 10.000.-€ i com a hereva has rebut 8.000.-€, podràs reclamar el que et queda per cobrir la quota de la legítima – 2.000.-€ -.

En cas de renúncia a l’herència, s’entén que es renúncia a la legítima.

No obstant, cada família és un món, i el dret successori contempla multitud de casuístiques i excepcions que hauran de tenir-se en compte en cada cas. Per aquest motiu, és important comptar amb l’experiència d’un especialista en el dret sobre les herències perquè pugui estudiar amb exhaustivitat el teu cas.

 Des de VERNER ADVOCATS, tenim una àmplia experiència en el dret sobre les herències i les reclamacions de legítima. ¿Creus que ets legitimari d’una herència o algú t’està reclamant la seva legítima? No dubtis en consultar prèviament els teus dubtes!

comparte la noticia

Facebook
Twitter
Linkedin
WhatsApp