Search
Close this search box.

REQUISITS PER A OBTENIR LA RESIDÈNCIA A ANDORRA

Andorra ofereix dos tipus de residències principals per a aquells que busquen establir-se al país: la residència fiscal activa i la residència passiva. Totes dues opcions són atractives i depenen de les necessitats específiques de cada persona.

RESIDÈNCIA PASSIVA  

Andorra ofereix una atractiva opció de residència no lucrativa, també coneguda com a PASSIVA, per a aquells que desitgin viure al país sense treballar en una empresa local. Aquest tipus de residència és especialment útil per a aquells que desitgin obtenir un permís de residència legal sense la necessitat de tenir un contracte de treball al país.

La residència passiva es dirigeix a persones que poden demostrar ingressos suficients per a viure sense tenir una ocupació remunerada a Andorra. Aquests ingressos poden provenir de fonts legals, com a pensions, rendes, propietats o interessos bancaris. Els sol·licitants han de proporcionar proves documentals dels seus ingressos i demostrar que poden mantenir-se econòmicament sense la necessitat de treballar a Andorra.

Aquest tipus de residència és especialment atractiva per a aquelles persones que desitgen passar una temporada al país, però no tenen la intenció d’establir-se de manera permanent.

Requisits per a obtenir la residència passiva: 

 • Tenir Passaport i ser major d’edat.
 • Estar al país durante 90 dies a l’any.
 • Acreditar un allotjament en el Principal d’Andorra; ja sigui com a titular d’una propietat o com a titular d’un contracte de lloguer. 
 • Demostrar ingressos superiors al 300% del salari mínim andorrà
 • Depositar front l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) la quantitat de 50.000.-€ més 10.000.-€ per persona a càrrec. Aquestes quantitats seran retornades una vegada es cursi la baixa voluntària al país.
 • Efectuar inversions amb un valor mínim de 350.000 euros en el país, a través de qualsevol dels següents mitjans: 
  • Béns inmobles situats en el Principal d’Andorra.
  • Participacions en el capital social o en els fons propis de societats residents en el Principal d’Andorra. 
  • Instruments de deute o finances emesos por entitats residents en el Principat d’Andorra. 
  • Instruments de deute emès per qualsevol Administració Pública del Principat d’Andorra. 
  • Productes d’assegurances de vida contractats amb entitats residents en el Principat d’Andorra.
  • Dipòsits no remunerats a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) o a la seva entitat bancària els quals hauran d’estar fixes en un compte.
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Certificat de l’estat civil.
 • Assegurança mèdica privada amb cobertura a Andorra i cobertura d’incapacitat, malaltia i jubilació.  

 

El permís de residència passiva a Andorra es renovarà en funció del tipus de residència passiva que s’obtingui. 

RESIDÈNCIA ACTIVA 

La residència activa a Andorra és una condició legal que no sols permet als estrangers viure al Principat, sinó també desenvolupar una activitat econòmica al país. Això pot incloure treballar per compte propi, com a titular d’una empresa, o per compte d’aliena, com a empleat en una empresa andorrana.

Així doncs, una vegada et decideixis a treballar al Principat d’Andorra, només quedarà saber si vols fer-ho per compte aliena o per compte pròpi, ja que en el primer cas hauràs de complir alguns requisits més.

Requisits per a obtenir la residència activa en cas de treballar per compte aliena:

 • Tenir Passaport i ser major d’edat
 • Residir a Andorra durant 183 dies a l’any de forma efectiva. 
 • Acreditar un allotjament en el Principat d’Andorra; ja sigui com a titular d’una propietat o com a titular d’un contracte de lloguer. 
 • Tenir un contracte de feina en una empresa andorrana.
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Certificat de l’estat civil.
 • Currículum vitae.
 • Revisió mèdica satisfactòria front el departament d’Immigració d’Andorra.
 • Donar-se d’alta a la Seguretat Social Andorra na (CASS) .

 

Requisits per a obtenir la residència activa per compte propi: 

 • Tenir Passaport i ser major d’edat.
 • Residir en el país 183 dies a l’any de forma efectiva. 
 • Acreditar un allotjament al Principat d’Andorra; ja sigui com a titular d’una propietat o com a titular d’un contracte de lloguer.  
 • En cas de ser professionals titulats, hauran d’estar adscrits a una associació o col·legi professional.   
 • Exercir una activitat per compte propi
 • Dipositar davant Autoritat Financera Andorrana (AFA) la quantitat de 50.000.-€. Aquesta quantitat serà retornada una vegada es cursi la baixa voluntària al país.
 • Tenir un lloc de feina a l’administració de la societat.  
 • Constituir una societat en el territori d’Andorra, de la qual s’haurà de ser propietari de més del 34% del capital social.  
 • Certificat d’antecedents penals
 • Certificat de l’estat civil
 • Currículum vitae.
 • Revisió mèdica satisfactòria front el departament d’Immigració d’Andorra.
 • Donar-se d’alta a la Seguretat Social Andorrana (CASS).

 

El permís de residència activa a Andorra, tant per compte aliena com propi, té una duració inicial d’un any, i pot ser renovat fins a tres vegades, cada una por un període de dos anys. Després d’haver renovat el permís per un total de set anys, aquest es converteix en permanent, i es renova cada deu anys

El procés per a obtenir la residència activa a Andorra pot ser complex, per la qual cosa es recomana buscar l’assessoria d’un advocat especialitzat en dret migratori i amb coneixements al país. A més, és important tenir en compte que les lleis i regulacions poden variar d’un any a un altre, per la qual cosa és fonamental comptar amb l’assessorament permanent i fiable. Des de VERNER ADVOCATS podem ajudar-te amb els teus tràmits per a establir la teva residència activa o passiva al país veí.

comparte la noticia

Facebook
Twitter
Linkedin
WhatsApp